Projekt a implementácia

Špecifikácia: Riadenie všetkých činností súvisiacimi s projektom a implementáciou:
 • vypracovanie strednodobých a dlhodobých projektov, stratégií - s ohľadom na priority zákazníka,
 • vypracovanie interných metodických pokynov pre využívanie výpočtovej techniky,
 • optimalizácia využívania systémových zdrojov
 • realizácia výberového konania a jednanie s dodávateľmi hardware a služieb,
 • inštalácia hardware a software, konfigurácia jednotlivých prvkov do funkčného celku podľa požiadaviek zákazníka,
 • návrh a implementácia zálohovania dát,
 • vypracovanie "contingency" plánu a
 • tvorba dokumentácie.
Benefity:
 1. Úspora investícií minimalizáciou dočasných riešení a optimalizáciou využívania stávajúcich systémových zdrojov.
 2. Existencia dokumentácie je podmienkou bezproblémového prebratia agendy v prípade organizačných zmien z ktorejkoľvek strany.
 3. Zárukou kvality sú know-how a niekoľkoročné skúsenosti pracovníkov s koncepciou veľkých podnikov.

               

 

  © 2002-2022 S.I.G.N., s.r.o.

Design: Shuffle.sk