Údržba

Špecifikácia: Profylaktické činnosti (defragmentácia diskov, antivírové testovanie, fyzické čistenie výpočtovej techniky, záloha dát).

Benefity: Úspora investícií predĺžením prevádzkovej životnosti a dostupnosti výpočtovej techniky.

Príjazd k havarijnej situácii

Špecifikácia: Príjazd špecialistu k zákazníkovi, analýza problému, vyriešenie.

Benefity: Zárukou kvality služby pre zmluvných zákazníkov je dohodnutá reakčná doba, priorita pred nezmluvnými zákazníkmi.

               

 

  © 2002-2022 S.I.G.N., s.r.o.

Design: Shuffle.sk