Zmluvná údržba

Špecifikácia: Rámcová zmluva o dodávke služieb obsahujúca:
 • balík príjazdov a prác,
 • 24/7 (nepretržitá) pohotovosť,
 • garantovaná reakčná doba,
 • procesné garancie (údržba) a
 • cenové garancie.
Benefity:
 1. Jednoduchšie plánovanie výdajov (mesačný paušál).
 2. Zákazník platí za komplexný manažment výpočtovej a telekomunikačnej techniky - nemusí sa starať o zamestnávanie (administratívu, platenie poistného, mobilných telefónov, odborných školení, budovania dohľadového centra) a ostatných súvisiacich náležitostí. To mu umožňuje naplno sa venovať predmetu svojej činnosti.
 3. Množstevná zľava za služby nad paušál oproti štandardnému cenníku.
 4. Podrobné výkazy o čase a výkone prác.
 5. Šetrenie zdrojov výkonom prác na diaľku tam, kde je to možné.
 6. V prípade nehody poistenie zodpovednosti za hmotnú škodu.

               

 

  © 2002-2022 S.I.G.N., s.r.o.

Design: Shuffle.sk